Зараз на сайті  

На сайті 419 гостей та 0 користувачів

   

Карта відвідувань  

   

EA389F27-E8B5-4409-A2E8-6C9C067B585415 липня відбувся «круглий стіл» на тему розвитку туризму у Закарпатській області, який ініціювала політична партія «Слуга народу». Захід відбувся за участі кандидатів у народні депутати від згаданої політичної сили, представників туристичної галузі, бізнесу, органів місцевого самоврядування. На «круглий стіл» було запрошено представників НПП "Синевир".


Під час «круглого столу» обговорювалися проблеми туристичної галузі: погана якість доріг, погіршення залізничного сполучення Закарпаття з Києвом, відсутність державної політики щодо підтримки туристичної сфери тощо.
Директор НПП «Синевир» Микола Дербак порушив питання щодо засміченості території краю побутовими відходами. Проблема виникає через невирішеність питань переробки сміття, недостатню роботу комунальних служб або їх відсутність в окремих населених пунктах, зокрема поблизу визначних місць, які мають найбільший потенціал для розвитку туризму. Ця проблема негативно позначається на іміджі краю, а отже на туризмі. E6161D5E-6942-47DA-834D-43B4B1125B46
Керівник нацпарку торкнувся й питання якості продукції, яка реалізується туристам. У цій царині потрібен контроль компетентних органів. Іноді через неякісну продукцію гості краю можуть мати негативні враження про край, чи ще гірше – отруїтися.
Обговорені питання пообіцяли взяти до уваги кандидати у народні депутати, які були присутні на «круглому столі». Загальне переконання учасників зібрання: туризм на Закарпатті потребує державної підтримки і нових інвестицій.

Discussed topical tourism issues

On July 15, a round table on the development of tourism in the Transcarpathian region was initiated by the political party "Sluha narodu". The event was held with the participation of candidates from deputies from the aforementioned political forces, representatives of the tourism industry, business, and local self-government bodies. The "round table" was invited director of NNP "Synevyr" Mykola Derbak.
During the round table, the problems of the tourism industry were discussed: poor quality of roads, worsening of the Transcarpathian railway connection with Kiev, lack of state policy on tourism support, etc.
Director of NNP "Synevyr" Mykola Derbak raised the issue of domestic waste litter in the territory. The problem arises because of the unresolved issues of recycling garbage, the lack of utilities or their absence in certain settlements, in particular, near the places of interest that have the greatest potential for tourism development. This problem affects the image of the region, and therefore on tourism.
The head of the national park also touched on the issue of product quality, which is implemented by tourists. In this area, the control of the competent authorities is required. Sometimes, due to poor quality products, guests of the region may have a negative impression of the edge, or even worse - of poisoning.
The issues discussed have promised to take into account the candidates for deputies who were present at the "round table". The general conviction of the participants of the meeting: tourism in Transcarpathia needs state support and new investments.

   
© ALLROUNDER